Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Novigrad u projektu Wonder – razvijanju destinacija prilagođenih djeci

U talijanskom gradu Fano, koji je ujedno i vodeći partner na projektu, 20. i 21. veljače održan je inicijalni sastanak, tzv. kick off meeting, projekta Wonder, iz programa Interreg Adrion.

Glavni cilj projekta je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti destinacija iz Jadransko-jonske regije kroz koncept blizak djeci (child-friendly), te podrška održivom turizmu na osnovu novih, inovativnih metoda.

Kroz dva dana partneri su imali priliku vidjeti primjere uspostavljenog child-friendly pristupa u gradu Fanu, ne samo kroz aktivnosti osmišljene za djecu i ugostiteljsku ponudu prilagođenu djeci, već i kroz participativnu ulogu djece u sugeriranju svojih potreba putem „dječjeg gradskog vijeća“.

Vodeći partner je grad Fano (Italija), a partneri na projektu su, osim Grada Novigrada-Cittanova i turistička organizacija Herceg-Novi (Crna Gora), grad Cervia (Italija) grad Velenje i razvojni centar Novo Mesto (Slovenija), gradovi Zapadna Achaia i Preveza (Grčka), Opservatorij za dječja i prava mladih (Albanija) te razvojna agencija Grada Dubrovnika (Hrvatska).

Projekt će trajati 24 mjeseca i bit će financiran u okviru drugog prioriteta programa (2.1) „Održiva regija“. Budžet Grada Novigrada-Cittanova iznosi 154.330 eura, od čega 131.180,67 eura iz sredstava programa Adrion.

Kako su nam objasnili u Gradu, glavni cilj projekta WONDER je povećati atraktivnost i konkurentnost odredišta iz regije Jadransko-jonske regije zahvaljujući pristupu prilagođenom djeci (Child friendly), i to sinergijom i zajedničkim radom turističkog sektora, lokalnih vlasti, civilnog društva i poslovnog sektora kako bi integrirali nove metode sudjelovanja i nove usluge za djecu, obraćajući pozornost na zaštitu i unapređenje prirodnih resursa i kulturne baštine u okviru održivog turističkog razvoja. Destinacija prilagođena djeci tako mora biti sigurna, zdrava, inkluzivna i ne zagađena.

Glavni rezultati projekta bit će: nova turistička ponuda razvijena za djecu i obitelji kroz nove participativne metode osmišljavanja, WONDER akcijski plan i stvorena transnacionalna mreža Child friendly destinacija. Pritom, donositelji politika i dionici (turistički operatori, kulturni operatori, civilno društvo, organizacije itd.), unaprijedit će svoj kapacitet u sljedećim područjima: procjeni i razumijevanju dječjeg turizma i uključenost djece na lokalnoj razini, identificirati i razmijeniti najbolje prakse iz država partnera kao i iz regija izvan ADRION regije kroz radne grupe i aktivnosti te zajedničko brendiranje. Predviđeno je, kažu, provođenje pilot aktivnosti koja će se odabrati kao i ulaganje u opremu namijenjenu razvoju Child friendly destinacije.

U kontekstu brige o najmlađima, Grad Novigrad-Cittanova i osnovne škole na području grada su partneri i na projektu iz programa Erasmus+ naziva AdTrans MEDES u sklopu kojeg se razvija metodologija koja se temelji na školskoj medijaciji kao alatu za unapređenje kvalitete odnosa među školarcima kao i sprečavanje konflikata i preuranjenog napuštanja školovanja.

(Grad Novigrad, L.K.)