Portal Samo pozitivno je portal pozitivnih vijesti, uspješnih pojedinaca i tvrtki, događanja, afirmativnih tekstova, edukativnog sadržaja. Namijenjen je svima koji žele dan započeti pozitivno i poticajno, i koji žele promovirati svoj uspjeh ili modelirati uspjeh drugih.

Portal promiče samo pozitivne vijesti iz raznih područja kao što su gospodarstvo, obrazovanje, znanost,  inovacije, kultura i zdravlje, pozitivne primjere dobre prakse, uspješne projekte i  evente, u svrhu poticanja čitatelja ovog portala i oglašivača da putem portala otkriju nove mogućnosti suradnje.

KOME JE NAMIJENJEN?

Portal je namijenjen populaciji koja razmišlja pozitivno, poduzetno, proaktivno i motivirajuće u svom okruženju, koja u problemu vidi izazove, koja želi započeti dan afirmativno i koja na jednom mjestu može najbrže doći do partnera koji također teže ka suradnji,  izvrsnosti i uspjehu.

ZAŠTO BITI DIO POZITIVNIH I USPJEŠNIH I ZAŠTO OGLAŠAVATI  NA PORTALU SAMO POZITIVNO?

Portal Samo pozitivno prate, kreiraju  i čitaju ljudi koji su poduzetni, fleksibilni i prilagodljivi tržišnim zbivanjima s ciljem razvijanja samomotivacije i pozitivnog stava kod sebe i ljudi s kojima surađuju.

To su uglavnom osobe koji žele  senzibilizirati širu gospodarsku javnost o značenju pozitivnog stava u vođenju timova i upravljanja ljudskim resursima, vlasnici uspješnih tvrtki, HR  i marketing menadžeri  koji žele  unaprijediti HR procese, uspješno promovirati svoje organizacije i ljude, ljudi koji žele prepoznati najbolje tvrtke u javnosti i surađivati sa izvrsnima i pojedincima koji postižu rezultate u životu i poslu.

Ukoliko želite surađivati i poslovati sa ovakvim pozitivnim i izvrsnim organizacijama i ljudima i time utjecati na potražnju za vašim uslugama i proizvodima, objavite tekst ili oglas na našem portalu Samo pozitivno i neka odaberu baš vas za suradnju i za obostranu dobrobit i razvoj.

Cjenovnik usluga oglašavanja možete preuzeti klikom ovdje.