Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Otvoren natječaj – Bespovratna sredstva za uljare od 400.000 eura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja.

Vrijednost potpore za uljare po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Natječaj je otvoren od 23. srpnja 2018. godine do 21. rujna 2018. godine.

Prihvatljivi projekti odnose se na ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od:

maslina
tikva (buča) uljarica i
voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

Prihvatljivi troškovi se odnose na:

Građenje/rekonstrukcija prostora (objekata za preradu, objekti za prezentaciju, objekata za preradu nusproizvoda, objekata za obradu otpadnih voda i filtriranje zraka te ostalih objekata za preradu)
Opremanje objekata
Gospodarsko vozilo

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, prije objave Natječaja, uključujući početnike
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, osim proizvođačkih organizacija i početnika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

fizičke osobe odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).