OTVOREN NATJEČAJ:

Operacija 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Iznos potpore: 5.000,00 EUR – 100.000,00 EUR
Intenzitet potpore: 100%
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: 1. lipnja 2018. – 2. kolovoza 2018.

Prihvatljivi prijavitelji:
1. šumoposjednici
2. udruge šumoposjednika i šumovlasnika
3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju Zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH
4. udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
5. druge pravne osobe koje na temelju Zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
Prihvatljiva ulaganja uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza, itd…

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge kontaktirajte nas putem e-maila.

Vaš Novi Projekt, vl. Domagoj Filipović

Konzultantske usluge s područja fondova EU i projektnog managementa
• mob: +385 98 184 0696
• mail: info@novi-projekt.com
• web: www.novi-projekt.com
• fb: Novi Projekt – EU fondovi