Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Otvoreni novi natječaji za EU fondove

Saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima na području Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta već danas i dobijte sredstva EU za vaše poduzeće.

1. Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. g.

Predmet: dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa:

 • „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.
 • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., te za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopne fiskalne godine isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:

 • 30.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000;
 • 40.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000;
 • 50.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000;
 • 60.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000;
 • 75.000.000,00 HRK za Grad Zagreb.

Maksimalni iznos za pojedinu županiju može se uvećati za 25%, za županije koje su iskoristile sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 HRK;
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK.

Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimat će se od 20. ožujka 2017. g. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. g., a najkasnije do 15. prosinca 2017. g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet: dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu;
 • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;
 • Mjera C – dostupnost i sigurnost;
 • Mjera D – prepoznatljivost.

Ciljevi programa: razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:

 • razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda;
 • povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama;
 • povećanje prosječne potrošnje po danu boravka – povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja;
 • umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini;
 • unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge);
 • seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge);
 • fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  21.900.000,00 HRK

Krajnji rok prijave:  10. travnja 2017. g.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

3. Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih UP.02.2.2.05 (Ograničeni poziv)

Cilj: daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za djecu i mlade te su definirane u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. i to kako slijedi: 12 ustanova socijalne skrbi:

 • Dječji dom Zagreb;
 • Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb;
 • Odgojni dom Bedekovčina;
 • Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ – Lovran;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ – Selce;
 • Odgojni dom Mali Lošinj;
 • Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ – Slavonski Brod;
 • Dom za djecu „Maestral“ – Split;
 • Dom za odgoj djece i mladeži Split;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek;
 • Dom za odgoj djece i mladeži Osijek.

Prihvatljive aktivnosti: grupirane su po elementima projekta:

 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Aktivnosti razvoja, širenja i pružanja izvaninstitucijskih usluga za djecu, mlade i obitelji te koordinacija s drugim relevantnim pružateljima socijalnih usluga u zajednici;
 • Aktivnosti unaprjeđenja kompetencija stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih usluga, te osiguranje održivosti usluga;
 • Aktivnosti usmjerene na promociju alternativnih oblika skrbi, senzibilizaciju i osvještavanje šire javnosti, stručnjaka i roditelja o potrebama i zaštiti prava djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djece i mladih s problemima u ponašanju te njihovih obitelji;
 • Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 63.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

4. Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.04 (Ograničeni poziv)

Cilj: daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji:  ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge osobama s invaliditetom definirane u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. i to kako slijedi: 18 ustanova socijalne skrbi:

 • Dom za odrasle osobe Bjelovar;
 • Dom za odrasle osobe Blato, Korčula;
 • Centar za rehabilitaciju Pula;
 • Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici Ozal;
 • Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek;
 • Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“;
 • Centar za rehabilitaciju Rijeka;
 • Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka;
 • Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split;
 • Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika;
 • Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine;
 • Dom za odrasle osobe „Trogir“;
 • Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci;
 • Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo;
 • Centar za rehabilitaciju Zagreb;
 • Dom za odrasle osobe Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti: grupirane su po elementima projekta:

 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Aktivnosti za poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, u svrhu sprječavanja institucionalizacije i podrške procesu deinstitucionalizacije;
 • Aktivnosti za jačanje kapaciteta stručnjaka u pružanju usluga alternativnih oblika skrbi i socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju/ osobe s invaliditetom;
 • Aktivnosti za podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije putem aktivnosti podizanja svijesti javnosti;
 • Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 135.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 765.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 11.475.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

Izvor: Tportal.hr