fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

22 milijuna bespovratnih kuna za istraživačko-razvojne projekte

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvorili su Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8.

Osmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Na Javni poziv prijaviti se mogu:

  • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj
  • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

  • Izrada prototipa
  • Demonstracija tehničke izvedivosti
  • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti:

  • Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)
  • Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

  • Mikro i mala poduzeća – do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti.
  • Srednja poduzeća – do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti.

Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi u kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Više informacija o pozivu i načinu prijave možete pronaći ovdje.