fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Emocionalno inteligentno vođenje – pristup kojim se postižu ciljevi

Shvaćajući sve veće izazove koji se stavljaju pred poslovnu edukaciju, autorica Mirta Fraisman Čobanov, potaknuta izvanrednim rezultatima svog konzultativnog rada, donosi nam priručnik „Kako voditi sebe i druge“, knjigu koja ne samo da predstavlja sintezu svega dosadašnjeg znanja na tom polju, već svojom idejom, zasigurno, čini korak dalje. Polazeći od pretpostavke kako najprije trebamo razviti svijest o sebi da bismo upravljali sobom, a zatim svijest o drugima kako bismo kreirali dugoročno uspješne odnose, Mirta Fraisman Čobanov kroz svoj dugogodišnji rad razvija New Code Leadership metodologiju, provodi istraživanje te potvrđuje učinkovitost pristupa.

Iako u prvom planu pisan za rukovoditelje i menadžere, sadržaj priručnika nudi i praktične savjete od kojih značajnu korist mogu imati i svi oni koji nastoje osvijestiti svoje snage i slabosti, definirati životne vrijednosti, misiju i viziju te raditi na izgradnji samopoštovanja i samopouzdanja. U skladu s metodologijom, kao što autorica navodi, samosvjesna je osoba ona koja sebe vidi onako kako ju drugi vide, odnosno, ona koja koristi svoje snage, a radi na svojim slabostima. Takva osoba može naučiti uspješno upravljati vlastitom motivacijom i emocijama, stresom, vremenom i fokusom, a pomoću mentalnih strategija za rješavanje problema njena kompetentnost moći će doći do izražaja u izazovima bilo kojeg posla.

S druge strane, u pogledu svijesti o drugima, autorica ističe važnost prepoznavanja i razumijevanja tuđih emocija, potreba i želja kako bi odnosi bili što kvalitetniji, a produktivnost i zadovoljstvo posljedično veći. Suprotno tome, lider koji ne izražava empatiju prema svojim podređenima dugoročno neće kod njih zadobiti povjerenje pa će i njegov uspjeh biti kratka vijeka, a usto će i ovisiti o suradnicima koji mu nisu osobito skloni jer nije ni on njima. U istom poglavlju, moguće je upoznati se s raznim sustavima predstavljanja, radnim stilovima te metaprogramima što će, posebno u organizacijama i tvrtkama, moći primijeniti rukovoditelji i vođe timova kako bi povećali motivaciju zaposlenika, odredili njihove preferencije i sposobnosti pri delegiranju poslova, ali i uspješnije komunicirali.

Neovisno o tome radi li se o poslovnom odnosu na poziciji lidera ili privatnom odnosu, od iznimne važnosti je upoznati se s tehnikama aktivnog slušanja, parafraziranja i reflektiranja, kao i asertivnog komuniciranja i postavljanja granica u odnosima. Isto tako, oslanjajući se na istraživanja, obrađeno je i područje neverbalne komunikacije koje, uzme li se u obzir podatak kako se 93 posto komunikacije odnosi na neverbalni dio, postaje nužnost pri usvajanju vještina koje se svakodnevno primjenjuju u odnosima bilo gdje i bilo s kim. Ukoliko se pak rad zasniva na grupnom ili timskom radu, suradnji s kooperantima ili dobavljačima, vještine prezentiranja, pregovaranja, menadžerske vještine i upravljanje timovima, bit će osnova za uspješnu suradnju, kao i povećanu produktivnost.

Priručnik je pisan jednostavnim i razumljivim stilom, a svako poglavlje započinje citatima slavnih osoba koji u malo riječi sažimaju ono o čemu će biti riječ. Tekst je popraćen brojnim savjetima, opisima problemskih situacija i njihovih rješenja, upitnicima, tablicama i listama, a prilagođava se zahtjevima prosječnih poslovnih i osobnih prilika, kao i onima koji žele znati više.

Pored nesumnjive vrijednosti ovakvog teksta, potrebno je istaknuti njegovu sposobnost i prilagodljivost da odnose, najprije prema samima sebi, a zatim i prema drugima, kao i sve važne psihološke mehanizme, stavlja u kontekst vremena u kojem rad na sebi prethodi svakoj poslovnoj viziji, planovima i ciljevima. Uzevši u obzir sva dostupna znanja, ali i kompetitivnost koja sve više uzima maha u poslovnom okruženju, autorica, Mirta Fraisman Čobanov, prepoznaje trenutak i potrebu da se poslovna edukacija podigne na višu razinu, onu na kojoj će se stresom moći upravljati, na kojoj će se sukobi i nesporazumi smanjiti, a zadovoljstvo sobom i obavljenim poslom povećati. Obzirom da su u pojedinim zanimanjima ljudska izdržljivost i organizacijski resursi dovedeni do samih granica, napredak će, kako vidimo, biti moguć tek razvojem emocionalne inteligencije. I naposljetku, u svijetu, preplavljenom informacijama, nebrojenim pristupima, stručnim znanjima i vještinama, poslovna edukacija koja ljudsku djelatnost vidi kao vanjsku manifestaciju unutarnjih stanja i sposobnosti, učinit će razliku u prihvaćanju novog pogleda koji ne samo da je potreban, već je i nužan, želimo li razviti osobnost, unaprijediti odnose i poslovanje, a time i povećati zadovoljstvo svih.

Ivica Bagarić, mag. psych.