fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Cilj Poziva: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
– novom zapošljavanju
– realizaciji novih investicija
– povećanju turističke potrošnje
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja.

– Mjera A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti
– Mjera B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni turizam
– Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista
– Mjera D odnosi se na prepoznatljivost.

Prihvatljivi prijavitelji:
– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Prihvatljive aktivnosti:
Mjera A
– podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije,
– razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja,
– tematsko definiranje smještajnih kapaciteta,
– ulaganje u zeleno poduzetništvo,
– izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema,
– aktiviranje planinarskih i lovačkih domova,
– izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i bike&bed smještaj,
– povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom,
– uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja,
– razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Mjera B
– ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu,
– uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta,
– promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.
Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

Mjera C
– sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima,
– edukacija, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova,
– prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda,
– aktivnosti koje potiču inovativne IT tehnologije u turizmu.

Mjera D
– plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima
– realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“
– međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 24.600.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 20. ožujka 2018.g.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.