fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Još prije 5000 godina u Vučedolu koristili pilu

Ovogodišnja redovita arheološka istraživanja u Vučedolu pokazala su koliko je ovaj lokalitet bogat nalazima i koliko zapravo malo znamo o Vučedolcima donosi današnji Večernji List

Prema riječima Aleksandra Durmana, voditelja istraživanja na lokalitetu Vučedol, inače profesora s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i ove godine pronađeno je mnogo arheoloških nalaza.

– Pronašli smo nove vrste posuđa tako da smo došli gotovo do 30 vrsta posuđa koje su koristili Vučedolci. Vjerujem da i danas malo koje kućanstvo koristi toliko posuđa, što samo govori koliko su bili napredni i ispred svoga vremena – rekao je Durman dodajući kako se radi o nalazima od prije 5000 godina.

Ipak, najviše pozornosti izazvali su nalazi koji pokazuju da su Vučedolci već tada znali čuvati meso životinja koje su lovili kako bi ga kasnije mogli koristiti za prehranu. Naime, u sondi koju istražuju pronađeno je mnogo obrađenih životinjskih kostiju koje su potom koristili za izradu oruđa i oružja. Uz to, taj dio naselja razlikuje se od ostalih dijelova. Durman pojašnjava da su kuće u kojima su živjeli Vučedolci imale dvije-tri prostorije, dok su kuće u ovom dijelu naselja imale samo jednu prostoriju.

– To nam ukazuje da je taj dio naselja zapravo nekakav zanatski dio u kojem se obrađivala hrana. U ono vrijeme bila je to mesnica. Kuće u tom dijelu naselja bile su gusto poredane. Pronašli smo i nešto što su koristili kao pušnicu. Imamo i jako puno tragova piljenja kostiju, što nam samo potvrđuje da su Vučedolci imali najstariju pilu na svijetu – kaže Durman.

Dodaje kako je to moralo značiti i dopremanje ne samo mesa nego i velikih količina soli koja se koristi za čuvanje mesa. Iako nisu pronašli tragove, pretpostavlja se i kako su za razne potrebe obrađivali kože životinja. Arheološka istraživanja u Vučedolu započela su još 1897., dok ih Durman, s prekidom tijekom Domovinskog rata, vodi od 1981. godine.