fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Održan znanstveno-stručni skup o fizioterapiji

U organizaciji Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru je održan 3. Međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnesu“.

Ove godine na skupu u Vukovaru sudjeluje 35 izlagača iz BBiH, Belgije, Srbije, Slovenije kao i iz Hrvatske koji će govoriti o niz tema. Tematska područja skupa su tjelesna aktivnost i zdravlje, prevencija u sportu i rekreaciji, fizioterapijski pristup ozljedama i oštećenjima u sportu i rekreaciji, psihosocijalni aspekti sporta, rekreacije i wellnessa, management u sportu, rekreaciji i wellnessu, utjecaj tjelesne aktivnosti na kvalitetu života te slobodne teme. Mirko Smoljić, dekan vukovarskog Veleučilišta Lavoslav Ružička, podsjetio je kako Veleučilište kojem je na čelu trenutno ima 951 studenata. Imaju tri stručna studija i to studije fizioterapije, trgovine i upravnog prava, te od prošle godine i specijalistički studij fizioterapije.

Smoljić najavljuje i dalje razvijanje Veleučilišta pa se već razmišlja i o uvođenju novih stručnih studija. Podsjetio je kako je nedavno dogovoreno kako će Radnički dom u gradskoj četvrti Borovo naselje nakon obnove biti predan Veleučilištu na dalje korištenje koji će tako dobiti dodatnih 6.500 kvadrata prostora.

„To nam otvara brojne nove mogućnosti tako da razmišljamo o uvođenju novih smjerova poput bio tehnologije, palijativne skrbi i slično“, rekao je Smoljiić.

Znanstveno-stručni skup okupio je brojne goste ali i studente koji su došli uživo saznati više o najnovijim dostignućima iz ove oblasti.

Izvor: Press032.com