fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Roditeljima koji su dobili otkaz tisuću kuna pomoći po djetetu

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Karas sazvao je 21. elektronsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Velike Gorice. Vijećnici se o predloženim točkama dnevnog reda trebaju izjasniti do četvrtka 30. travnja 2020. u 14:00 sati.

Na dnevnom redu naći će se, među ostalim, prijedlog o uvođenju mjera za pomoć građanima i gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19. Uz to, gradski vijećnici će odlučivati o izvješćima pojedinih gradskih poduzeća i tvrtki. Mjere su:

– Dodjela bespovratnih financijskih sredstava za financiranje tekućeg poslovanja subjekata malog gospodarstva (obrtna sredstva).

Osigurana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna bit će raspodijeljena putem Javnog poziva prema Kriterijima koji su sastavni dio ove Odluke.

– Financijska potpora roditeljima predškolske djece, učenika i studenata koji su dobili otkaz uslijed pandemije COVID-19 u iznosu od 1.000,00 kuna NETO po djetetu.

Pravo na pomoć ostvaruju podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport pod sljedećim uvjetima:

– Ako su oba roditelja/skrbnika dobila otkaz

– Ako je roditelj/skrbnik u jednoroditeljskoj obitelji dobio otkaz

– Ako je samohran roditelj/skrbnik dobio otkaz

– Ako je jedan roditelj/skrbnik dobio otkaz, a drugi ima NETO primanja manja od 5.000,00 kuna, jednokratno

– U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je privremeno obustavljen rad.

Svoje pravo na oslobađanje ostvarit će podnošenjem pisanog zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet.

– U potpunosti se oslobađaju plaćanja naknade za korištenje javnih površina korisnici javnih površina koji istu nisu u mogućnosti koristiti zbog nastalih okolnosti.

Svoje pravo na oslobađanje ostvarit će podnošenjem pisanog zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice.

– U potpunosti se oslobađaju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Velike Gorice subjekti koji zbog nastalih okolnosti ne obavljaju djelatnost.

Svoje pravo na oslobađanje ostvarit će podnošenjem pisanog zahtjeva Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu.

Izvor: Gradonacelnik.hr