fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Nemetin

U Osijeku je održano završno predstavljanje projekta “Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Nemetin”, prenosi Radio Osijek. O projektu su govorili predstavnici grada Osijeka, te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Marko Markić iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Cilj projekta je sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta ,Nemetin” na području Grada Osijeka čime će se pridonijeti sprečavanju potencijalnih negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštiti podzemne i površine vode, smanjenje emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.

Ovaj cilj je naveden u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK). Vezano uz Prioritetnu os 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Specifični cilj 6 i 1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Sanaciju odlagališta Nemetin izvela je tvrtka Eurco.

“Ovo je izuzetno vrijedan projekt, završen na vrijeme a dobili smo i uporabnu dozvolu. Projekt je vrijedan 38 milijuna kuna od čega je gotovo 95% sufinancirano iz Fonda Europske unije ali isto tako iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Pred nama još jedan veliki projekt, a to je još starije odlagalište – zatvoreno odlagalište u Sarvašu koji je još vrjedniji i prostire se na većoj površini, preko 12 hektara, na koje je od 1968. do 1991. godine odloženo 1.340.000 tona komunalnog otpada. Kad zbrojimo oba projekta dolazimo do iznosa od gotovo 120 milijuna kuna”, rekao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.