Kako bi se privukao što veći broj mladih obitelji na područje Slavonskog Broda, Grad Slavonski Brod već godinama izdvaja značajna proračunska sredstva namijenjena provođenju mjera, programa i projekata kojima se za njih nastoje stvoriti što bolji uvjeti života. Tako se primjerice, posljednjih nekoliko godina kontinuirano povećava iznos jednokratnih naknada za novorođenčad. Ove godine one su dodatno povećane i iznose 2.500,00 kuna za prvo dijete, 3.500,00 kuna za drugo dijete, dok za treće te svako iduće dijete u obitelji naknada iznosi 5.000,00 kuna. Proračunom za 2018. godinu za tu je namjenu predviđen iznos od 1,5 milijuna kuna. Uz to, od ove godine Grad Slavonski Brod će dodatno darivati potrebnom opremom prvorođenu djecu u obiteljima u vrijednosti od 5.000 kuna, a za što je predviđeno dodatnih 1,1 milijun kuna iz gradskog proračuna. Svakako treba istaknuti i da su svim roditeljima s područja grada, čija su djeca rođena u 2017. godini, krajem godine isplaćene i „božićnice“ za dijete u iznosu od 750,00 kuna.

Uz to, Grad Slavonski Brod trenutno subvencionira cijenu vrtića za oko 1.300 polaznika s područja grada. Najviša cijena koju roditelji plaćaju za vrtić, ovisno o visini primanja, iznosi 630 kuna, dok je tržišna cijena polaska vrtića 1185 kuna. Pri tome se cijena umanjuje za 30 posto za drugo dijete koje je polaznik gradskih vrtića te 50 posto za treće te svako slijedeće dijete. Kako bi se polaznicima gradskih dječjih vrtića omogućili što bolji uvjeti predškolskog odgoja, u posljednjih osam godina Grad Slavonski Brod je za izgradnju i obnovu dječjih vrtića izdvojio preko 25 milijuna kuna. Tako su izgrađena tri nova gradska dječja vrtića, s preko 3.000 kvadrata modernog prostora za djecu predškolskog uzrasta, a energetski je obnovljeno pet gradskih dječjih vrtića. Svakako treba naglasiti da je proračunom za 2018. godinu predviđena izgradnja još dva nova vrtića, a ovih dana započeli su i radovi na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića „Trnoružica“. Također, potpisan je i ugovor za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića “Maslačak”.

Grad Slavonski Brod nastoji pomoći i što većem broju osnovnoškolaca s područja grada. Tako je u suradnji s gradskim osnovnim školama i u novoj školskoj godini osigurana besplatna prehrana za gotovo 1400 učenika i to temeljem Odluke o socijalnoj skrbi te uz pomoć bespovratnih europskih sredstava kroz projekt „Lunchbox“. Grad subvencionira i prijevoz za 281 učenika s područja Slavonskog Broda, a ove će godine izdvojiti i 1,1 milijun kuna za financiranje školskih udžbenika učenika gradskih osnovnih škola.

Upravo kako bi se pomoglo što većem broju zaposlenih roditelja, zahvaljujući inicijativi Grada od prošle školske godine u svim gradskim osnovnih školama je dostupan i program produženog boravka. Cijena produženog boravka sastoji se od troška za rad učitelja/ca te troška prehrane. Cijena koju roditelji plaćaju za trošak učitelja ovisi o visini njihovih prihoda i kreće se od 105,36 kuna do maksimalnih 316,08 kuna. Kod obitelji koje imaju više djece taj trošak se umanjuje za 30 posto za drugo dijete, 70 posto za treće dijete te 100 posto za četvrto i svako slijedeće dijete. Na taj iznos dodaje se trošak prehrane koji iznosi 15,00 kn po danu, od čega pola sufinancira Grad Slavonski Brod. Da su roditelji prepoznali ovu inicijativu Grada dokazuje i podatak od 305 polaznika programa produženog boravka u školskoj godini 2017./2018. Usporedbe radi, prije dvije godine bilo je tek 86. Za učenike gradskih osnovnih škola svake godine je organizirano i ljetovanje u gradskom Dječjem odmaralištu u Starom Gradu na otoku Hvaru. Odmaralište svake godine u ljetnoj sezoni posjeti oko 650 učenika u pratnji učitelja, animatora, medicinskog osoblja i učitelja plivanja, a Grad svake godine financira ljetovanje za 20 djece iz obitelji slabijeg imovinskog statusa.

Iako financiranje visokog školstva nije u nadležnosti Grada, upravo kako bi se stvorili što bolji uvjeti za mlade, Gradska uprava već godinama pomaže i visokoobrazovnim ustanovama s područja Slavonskog Broda. Upravo kao temelj za stvaranje sveučilišta, u razdoblju od 2005. godine do danas iz gradskog proračuna je izdvojeno preko 65 milijuna kuna za visoko školstvo, kroz različite mjere i oblike pomoći poput darovanja zemljišta, oslobađanja od plaćanja zakupa i ostalih potpora te stipendije za studente s područja grada.

Kada je riječ o ostalim mjerama i projektima kojima je glavni cilj potaknuti pozitivne demografske trendove, kako bi se mladim obiteljima na području Slavonskog Broda omogućilo što jednostavnije i povoljnije rješavanje stambenog pitanja, Grad Slavonski Brod financirao je projekt izgradnje dviju stambenih zgrada u Ulici Vida Došena predviđenih za davanje u najam po povoljnijim tržišnim uvjetima. Riječ je o dvije stambene zgrade u kojima se nalazi se ukupno po šest stanova, a u kojima će pravo najma ostvariti mlade obitelji čiji članovi ne prelaze dob od 40 godina i koji nemaju u vlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske. Osim povoljnije najamnine, kroz ovaj projekt mladim obiteljima se omogućuje i dodatna sigurnost jer će s Gradom imati zaključen ugovor o najmu stana, što s privatnim najmodavcima često nije moguće.

Uz izgradnju gradskih stanova za najam, Grad je prošle godine pokrenuo i projekt gradskih zemljišta na kojima mlade obitelji imaju pravo građenja obiteljskih kuća. Pojednostavljeno, to znači da mlade obitelji imaju mogućnost svojevrsnog zakupa gradskog zemljišta za potrebe gradnje obiteljske kuće i to na razdoblje od 99 godina, što plaćaju oko 100 kuna mjesečno. Ukoliko za to pokažu interes, nakon razdoblja od deset godina, gradsko zemljište mogu i otkupiti od Grada. Pri tome će cijena zemljišta biti umanjena za ukupan iznos uplaćenog prava građenja koje je i nasljedno. Nakon sklopljenog ugovora mlade obitelji imaju rok od tri godine za izgradnju kuće. U ovom trenutku sklopljeno je petnaest ugovora o pravu građenja obiteljskih kuća, a u tijeku je i novi natječaj za 19 gradskih parcela. Kroz oba ova projekta Grad Slavonski Brod želi pomoći što većem broju mladih obitelji koje još uvijek nemaju riješeno stambeno pitanje.

Cilj svih ovih mjera i projekata je privući što veći broj mladih obitelji na područje Slavonskog Broda te im omogućiti bolje uvjete života. Najbolji pokazatelj njihovog pozitivnog učinka je velik interes sugrađana te u konačnici njihove pozitivne povratne informacije, o kojem god da je projektu ili mjeri riječ.

Izvor: Slavonski-brod.hr