fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Država pogurala vukovarski projekt vrijedan 100 mil. kuna

Odlukom o kupnji nekretnina za 3,5 mil. kuna otvorena su vrata realizacije jednog od najznačajnijih projekata Ministarstva kulture.

Država je krenula u preuzimanje dijela imovine propale privatne građevinske tvrtke Vučedolska golubica iz Vukovara. Akvizicija se odvija u stečaju, što je jedinstveni slučaj raspolaganja RH, i to na četvrtoj javnoj dražbi na Trgovačkom sudu u Osijeku, a nakon što je država odlučila iskoristiti svoje pravo pravokupa. Riječ je o nekretninama koje imaju svojstvo kulturnog dobra na arheološkom lokalitetu Vučedol, a bit će dio budućeg Arheološkog parka.

Očekuje se njihovo pripajanje Muzeju vučedolske kulture. Iz DUUDI-ja, pri kojem djeluje Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH na čelu s Mostovcem Božom Petrovom, u čijoj nadležnosti je konkretna odluka, potvrđeno nam je da je odlučeno u korist stjecanja imovine za potrebe muzeja. Kako je posrijedi jedan od najznačajnijih, a ujedno i najdugovječnijih projekata Ministarstva kulture – gradnja muzeja trajala je 10 godina, za mandata Milanovićeve Vlade poduprijeta je ulaganjima 15-ak milijuna kuna u stalni muzejski postav, koji je lani otvoren. Sad, pak, Oreškovićeva Vlada, iako tehnička, novim potezom zaokružuje realizaciju Arheološkog parka, projekta koji je prema prvim procjenam vrijedan 100 milijuna kuna. Znanstveno-istraživački i zabavni park na popisu je projekata koji će biti financirani iz fondova EU.

Ovime se stječu uvjeti za početak realizacije projekta Arheološki park Vučedol, komentirala je ravnateljica Muzeja Mirela Hutinec. “Intenzivno se radi na dokumentaciji i studiji izvedivosti, a moram istaknuti povezanost te stalnu suradnju između svih sudionika u procesu nastajanja Muzeja i budućeg parka”, kazala je Hutinec. Muzej je financiran CEB-ovim kreditom uz učešće RH kao dio velikog projekta Ilok – Vukovar – Vučedol, koji je još obuhvatio obnovu dvorca Odescalchi, plato tvrđave i zidine, kompleks franjevačkog samostana, Žitnicu te parkovne površine u povijesnoj jezgri u Iloku, te obnovu barokne jezgre Grada Vukovara i kompleksa dvorca Eltz, kao i vukovarski Gradski muzej sa stalnim postavom, a 80% je već izvedeno, kaže gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Sama činjenica da je to jedan od prioriteta Vlade na kojem su angažirana tri ministarstva, prema Penavi, govori o sveobuhvatnom pristupu svih državnih dionika te lokalne zajednice na čelu sa gradom Vukovarom. Muzej je definiran kao jedan od glavnih sadržaja no, predviđa se, kaže, izgradnja planetarija, pristaništa za brodove, restorana, kupališta, smještajnih kapaciteta za posjetitelje, pa čak i mini zoološki vrt sa životinjama koje su stari Vučedolci uzgajali. “To bi trebalo Grad Vukovar pozicionirati na kulturnu kartu Europe u domeni znanstveno-turističkog segmenta, koji definira vučedolsku kulturu kao kolijevku europske civilizacije zajedno s Vukovarom. Potencijali su golemi za galopirajući razvoj našeg kraja”, kaže Penava.
Iz DUDUI-ja objašnjavaju da je odluka Povjerenstva o korištenju prava prvokupa donesena na prijedlog Ministarstva kulture. “Predmetne nekretnine stečajnog dužnika imaju svojstvo kulturnog dobra pa RH ima pravo prvokupa pa je to bilo od odlučujućeg značaja za donošenje odluke. Za njihovu kupnju sredstva su osigurana na poziciji Ministarstva kulture, te iste neće biti predmet prodaje, već će biti predane na korištenje Ministarstvu kulture, a za potrebe Muzeja vučedolske kulture”, navode iz DUUDI-ja. Odluka je donesena 6. srpnja, i to po cijeni izlicitiranoj na sudskoj dražbi.

Za razliku od države, ostali korisnici prava prvokupa – Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija, nisu iskazali interes, iako projekt, kao i odluku države, u cijelosti podupiru. Ovih su dana državi i dosuđene nekretnine propale tvrtke – poslovna zgrada i dvorište te zemljište, ukupno 10.000 kvadrata, odnosno bivši restoran Vučedol s putevima koji vode do Dunava te zemljištem pored muzeja. Sudsko rješenje još je nepravomoćno. Rok za žalbu danas ističe, čime će se formalno riješiti vlasnički status. Eventualne žalbe nitko ni ne očekuje, iako je odlukom države eliminirana ponuda privatne tvrtke kao jedinog ponuditelja, pa i stečajna upraviteljica Blanka Gambiraža navodi da se brzo očekuje pravomoćnost. To znači da za državu kreće rok od 30 dana za uplatu iznosa od tri i pol milijuna kuna, od čeka dva i pol milijuna za bivši restoran i dvorište, a milijun kuna za ostalo zemljište.

“Ovim preuzimanjem nastavljaju se aktivnosti na velebnom kulturno-povijesnom centru, što je za Vukovar od vitalne važnosti. Samo RH može dati značaj ovim prostorima, i ovaj primjer pokazuje da je država najbolji gospodar, ako postavi najbolje ljude”, kaže upraviteljica. U stečaju su i bivša 22 bungalova, iako devastirana, a zadnja cijena po kojoj su nuđeni bila je nešto viša od dva milijuna kn. Nova dražba, uz daljnji diskont, bit će početkom listopada. Tvrtka Planum građenje, koja u stečaju ima založna prava, bila je jedini ponuditelj. No, kad novac sjedne na račun suda, namirit će iz toga zalog na restoranu, dok će se iz utroška za zemljište namiriti drugi razlučni vjerovnici – Nada Gagro iz Vinkovaca.

Izvor: www.poslovni.hr

www.poslovni.hr