fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Grad Zagreb dodjeljuje do 100.000 kuna bespovratnih sredstava za poticanje razvoja obrta

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva.

Financijske potpore dodjeljuju se za: 
–    gospodarske manifestacije kojima se utječe na podizanje svijesti o važnosti  poduzetništva i obrta na razvoj ukupnog gospodarstva, kao i na poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja;
–    savjetovanja, kongresi, edukativne i stručne manifestacije  kojima se podiže razina poduzetničkih kompetencija radi rasta i razvoja poduzetništva te poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja;
–    druge manifestacije značajne za promicanje poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu.

Zahtjevi za dodjelu financijskih potpora za promicanje poduzetništva i obrta  u Gradu Zagrebu mogu se podnositi do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 15. studenoga 2016.

Korisnici potpore mogu biti: 

–    mikro, mala i srednja trgovačka društva;
–    zadruge i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba;
–    obrti i
–    djelatnosti slobodnih zanimanja.

Korisnici potpore moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i moraju biti organizatori, odnosno suorganizatori manifestacije koja doprinosi promicanju poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu.

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 100.000,00 kuna.

Potpore se dodjeljuju za financiranje troškova organizacije manifestacije: 
–    najam i nabavu opreme;
–    zakup, uređenje i opremanje prostora;
–    izradu promidžbenih materijala (katalozi, brošure, prospekti i sl.), medijsko oglašavanje, izdavanje publikacija;
–    naknadu troškova vanjskih suradnika te
–     troškove reprezentacije (najviše do 20% od ukupno odobrene potpore).

Potpore se neće dodjeljivati za financiranje troškova:

–    redovitog poslovanja organizatora manifestacije;
–    nabave potrošne robe;
–    hotelskog smještaja i prijevoza sudionika manifestacije;
–     nevezanih za realizaciju manifestacije te
–    poreza na dodanu vrijednost.

Zahtjevi se dostavljaju Povjerenstvu preko Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo  na propisanome obrascu „Zahtjev za dodjelu financijskih potpora za promicanje poduzetništva i obrta“  što se nalazi na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) s propisanom dokumentacijom, a rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja, sve do utroška sredstava.

Izvor: www.okz.hr  | Foto: Marko Vrdoljak/TZGZ