fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Hrvatska je zbog smanjenja udjela javnog duga u BDP-u na putu da joj agencije napokon počnu dizati kreditni rejting

Hrvatska pripada skupini zemalja u Europskoj uniji koje bilježe najveće smanjenje udjela javnog duga u BDP-u, što može pridonijeti izlasku iz procedure prekomjernog deficita (EDP) i poboljšanju kreditnog rejtinga, poručili su u utorak analitičari Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Prema podacima Eurostata, objavljenima u ponedjeljak, javni dug opće države iznosio je u Hrvatskoj na kraju lipnja 285,67 milijardi kuna, što je 1,72 milijarde kuna manje nego krajem lipnja prošle godine, pa je udio duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) smanjen s lanjskih 87,1 na 84,6 posto.

U odnosu, pak, na prvo tromjesečje, u drugom je kvartalu hrvatski udio javnog duga u BDP-u smanjen za 1,2 postotna boda.

S padom udjela javnog duga u BDP-u za 2,5 postotnih bodova na godišnjoj razini i 1,2 boda na kvartalnoj razini, Hrvatska se svrstala među 15 zemalja Europske unije u kojima je zabilježen pad duga.

Analitičari HGK u osvrtu na izvješće Eurostata ističu da “trenutno Hrvatska pripada u skupinu zemalja koje na kvartalnoj i godišnjoj razini bilježe najveće smanjenje udjela javnog duga u BDP-u”.

Po smanjenju duga i na kvartalnoj i na godišnjoj razini, Hrvatska je, poručuju, četvrta prema uspješnosti među članicama EU.

“Povoljnija kretanja u Hrvatskoj rezultat su više činitelja, ponajviše ubrzanja gospodarskog rasta, smanjenoga proračunskog manjka i, stoga, nižih potreba financiranja te dijelom i povoljnih međuvalutarnih kretanja”, ističu analitičari HGK.

Navode i da podaci Eurostata o razini deficita i duga na kraju drugoga kvartala pokazuju da se na razini EU i na razini Hrvatske nastavlja razdoblje pozitivnijih fiskalnih kretanja u okruženju gospodarskoga rasta, provedbe labave monetarne politike i fiskalne štednje.

Na kraju godine deficit 2,6, a javni dug 85,9 posto BDP-a

“Prema listopadskim tabelama, povezanima uz praćenje procedure prekomjernoga proračunskog manjka (EDP Notification Tables), Hrvatska predviđa na kraju ove godine ostvarivanje deficita proračuna opće države na razini od 2,6 posto BDP-a i javnoga duga na razini od 85,9 posto BDP-a”, navode analitičari HGK.

To su, poručuju, pozitivni pomaci koji mogu pridonijeti izlasku Hrvatske iz procedure prekomjernoga proračunskog manjka i istodobno dati važnu potporu izgledima za poboljšanje kreditnog rejtinga zemlje, koji je trenutno među najnižima u Europi.

“Eurostatovi podaci za drugi kvartal ove godine potvrđuju da je Hrvatska na dobrom putu da to i ostvari”, zaključuje se u analizi HGK.