fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Objavljen natječaj za poticanje rada s darovitom djecom

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta objavilo je natječaj “Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave, jedinice lokalne samouprave te škole.

Postotak financiranja: do 100%

Raspoloživi iznosi: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kuna, a najviša vrijednost sredstava za pojedini Projekt je 1.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijava: do 12.prosinca 2016.godine

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika vezano za:
 • procjenu osobina i identifikaciju darovite djece i učenika
 • izradu individualiziranih programa za darovitu djecu
 • unapređenje mentorskog rada učitelja. nastavnika i stručnih suradnika s darovitim učenicima
 • razvoj metoda i oblika rada prilagođenih za rad s darovitom djecom
 • studijske posjete u zemlje koje mogu poslužiti kao primjer dobre prakse rada s darovitim učenicima

2. Izrada i provedba individualiziranih programa rada te novih metoda i oblika rada, praćenja i poticanja (potencijalno) darovitih učenika

 • provedba postupaka utvrđivanja darovitosti
 • izrada i provedba individualiziranih programa za darovite učenike po pojedinim područjima darovitosti
 • osmišljavanje i provedba novih metoda i oblika rada s darovitim učenicima
 • izrada i provedba fakultativnih programa te izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za (potencijalno) darovite učenike (igraonice, radionice, ljetne škole, kampovi, škola stvaralaštva, centar izvrsnosti, natjecanja)
 • osmišljavanje i provedba ostalih odgojno-obrazovnih aktivnosti, programa, istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • izrada nastavnih i didaktičkih materijala, audio-vizualnih i interaktivnih materijala, razvoj alata za e-učenje te ostalih sadržaja
 • osiguranje e-učenja i korištenje tehnologije koja omogućava pristup izvorima specifičnog znanja za darovite učenike
 • uspostava mehanizma suradnje sa stručnjacima iz područja interesa (npr.poslovnim sektorom)
 • izrada modela praćenja darovitih učenika u sustavu obrazovanja

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.