fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Općina sa najviše poduzetnika na 1000 radno sposobnih

Lokalne jedinice s više visokoobrazovanih imaju snažnije poduzetništvo.

Općina Viškovo kod Rijeke je najmnogoljudnija u Hrvatskoj s 14.450 stanovnika, a samim tim ima i najveći udio radno sposobnih u ukupnom broju stanovnika. Prema poduzetničkoj analizi Financijske agencije (Fina), koja je obuhvatila 10 najvećih općina u zemlji, u Viškovu djeluju 503 poduzetnika koja zapošljavaju ukupno 2113 ljudi.

Statistički to znači da na 1000 stanovnika imaju 48 poduzetnika te 202 zaposlenih u poduzetništvu. Analiza je pokazala da je, u odnosu na broj stanovnika, najmanje poduzetnika u Pitomači, dok je najmanji broj zaposlenih kod poduzetnika i najmanji broj zaposlenih na 1000 radno sposobnih stanovnika u Čepinu, njih 64. Kod ostalih se općina taj broj kreće od 80, Popovača, do 281 u Konavlima. Prema broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, na prvom su mjestu Matulji sa 59 poduzetnika, a na drugom Konavle sa 55.

Prema istom kriteriju Popovača je na začelju sa 13 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, a nešto su bolji Čepin sa 15 i Pitomača sa 16 poduzetnika. Iz Fine ističu da razlog nejednakosti leži i u činjenici da je od 7919 radno sposobnih stanovnika Matulja njih 19,7% visokoobrazovano. U Konavlima od 5679 radno sposobnih stanovnika njih 1137 su visokoobrazovani (20%), a u Viškovu je od 10.455 radno sposobnih stanovnika njih 20,5% visokoobrazovano. Nacionalni prosjek visokoobrazovanih u radno sposobnom stanovništvu je 17,8%, a u Pitomači 5,9%, u Popovači 8,9% i u Čepinu 9,4%.

Izvor: www.poslovni.hr