Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Osigurano 2 milijuna kuna za dokumentaciju za reciklažna dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2 milijuna kuna za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta.

Gradovima i općinama će se sufinancirati do 80% opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 40 tisuća kuna po pojedinom projektu.

Odluku je donio Upravni odbor Fonda, a tijekom sljedećeg tjedna će javni poziv biti objavljen u Narodnim novinama te web stranicama Fonda i Ministarstva.

Ministarstvo će europskim sredstvima kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija sufinancirati izgradnju reciklažnih dvorišta, a ovom odlukom će se jedinicama lokalne samouprave koje još uvijek nisu izradile projekte pomoći i u pripremi same dokumentacije.

Prema informacijama od strane jedinica lokalne samouprave, u ovom je trenutku za više od 60 projekata reciklažnih dvorišta već pripremljena potrebna dokumentacija i spremna su za izgradnju. Ti će se projekti prijaviti na javni poziv za izgradnju reciklažnih dvorišta, a sufinancirat će se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

“Građane treba motivirati da u što većoj mjeri odvojeno prikupljaju otpad, te im u njihovim sredinama treba omogućiti dostupnu infrastrukturu. Uskoro će biti objavljen javni poziv za izgradnju reciklažnih dvorišta, a paralelno smo osigurali i sredstva za izradu dokumentacije kako bi i u sljedećoj godini imali spremne projekte za daljnje EU sufinanciranje. Kako bi se sustav još unaprijedio i nadogradio ovim natječajem smo predvidjeli i mogućnost da u okviru reciklažnog dvorišta bude i prostor za ponovnu uporabu”, istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Na području Hrvatske do sada su otvorena 84 reciklaža dvorišta, što je s obzirom na ciljeve koji se žele postići u odvojenom prikupljanju otpada nedostatno.

“Cilj je da se smanji količina bačenog otpada te da stare stvari koje se poprave pronađu nove kupce, a odvojene korisne sirovine, poput papira, plastike, stakla, metala i ostaloga, vrate kao vrijedni resursi u proizvodnju”, naglasio je ministar Dobrović.