fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Potpisana 4 ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekte vrijedne 379,6 milijuna kuna

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić potpisao je ugovore o dodjeli 322,6 milijuna kuna bespovratnih sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za 4 projekta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Državnog hidrometeorološkog zavoda u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada te Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode u partnerstvu s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu.

Ukupna vrijednost 4 projekta je 379,6 milijuna kuna, a sufinanciraju se s 85% EU sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Projekti će značajno doprinijeti ispunjenju obveza Republike Hrvatske kao države članice Europske unije u područjima poboljšanja kvalitete zraka te zaštite prirode i bioraznolikosti.

Projekt Fakulteta strojarstva i brodogradnje „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“, ukupne vrijednosti 57 milijuna kuna, rezultirat će uspostavom nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve (NCPS). Uz laboratorij, unaprijedit će se informacijski sustav zaštite okoliša i uspostaviti baza podataka o emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz sektora NCPS.

Državni hidrometeorološki zavod uz potporu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada provest će strateški projekt„Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka“ – AIRQ ukupne vrijednosti 125 milijuna kuna. Kroz projekt će se provesti nadogradnja i modernizacija mjernih postaja državne mreže za praćenje kvalitete zraka, uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka te izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari, uz unaprjeđenje laboratorija DHMZ-a i IMI-ja. Projektom će se unaprijediti sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka radi postizanja učinkovite kontrole i upravljanja kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama.

Projektom Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“vrijednosti 11 milijuna kuna, doprinijeti će se razvoju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta (IAS) kroz izradu Akcijskih planova i Planova upravljanja IAS, radi kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa. Tijekom provedbe projekta ojačat će se kapaciteti djelatnika u sustavu službenih kontrola IAS kroz Program edukacija i izradu Priručnika o prepoznavanju i postupanju s IAS.

Strateški projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, ukupne vrijednosti 186 milijuna kuna, provest će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s partnerom Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. Projekt će rezultirati izradom konačnih nacrta Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i Programa zaštite šuma čime će se stvoriti preduvjeti za upravljanje najmanje 40% površine ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj. Dodatno, provest će se prikupljanje podataka na terenu o nedovoljno poznatim vrstama i stanišnim tipovima kako bi se definirali ciljevi i odgovarajuće mjere njihova očuvanja. Kako bi se povećala prepoznatljivost ekološke mreže Natura 2000 među građanima Hrvatske, predviđeno je provođenje sveobuhvatnih komunikacijskih aktivnosti.

Izvor: Poslovni.hr