fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Prvo polugodište 2017. godine Končar obilježio rast izvoza za 21 posto

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 31,7 milijuna kuna.

Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.242,7 milijuna kuna, što je na razini ostvarenja u istom razdoblju 2016. godine.

Prvo polugodište 2017. godine obilježeno je rastom prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Prodaja u izvozu je veća za 121,9 milijuna kuna ili 20,6 posto. Na domaćem tržištu u odnosu na razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine prihodi od prodaje su manji za iznos od 125,4 milijuna kuna ili 19,2 posto.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.332,2 milijuna kuna, što je 2,1 posto više od ostvarenog za siječanj – lipanj 2016. godine. Udio prihoda od prodaje proizvoda i usluga u poslovnim prihodima iznosi 93,3 posto.

U istom razdoblju poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.300,5 milijun kuna.

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 31,7 milijuna kuna.

Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 31,7 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika u iznosu od 25,8 milijuna kuna, a negativna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 10,8 milijuna kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 46,7 milijuna kuna. Akontacija poreza na dobit iznosi 9,1 milijun kuna, dobit nakon oporezivanja iznosi 37,6 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 11,6 milijuna kuna, a vlasnicima dionica Matice Grupe 26 milijuna kuna.

Na domaćem tržištu ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga su 527,7 milijuna kuna, a na inozemnom tržištu u iznosu od 714,9 milijuna kuna, što je 20,6 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 57,5 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku i to u iznosu od 112,6 milijuna kuna ili 15,7 posto ukupnog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Generatori i motori). Na tržište Njemačke izvezeno je 91 milijun kuna ili 12,7 posto ukupno ostvarenog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Metalne konstrukcije). U Finsku je isporučeno roba i usluga u vrijednosti od 43,9 milijuna kuna, Austriju 38,9 milijuna kuna te Bosnu i Hercegovinu 30,9 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do značajnijeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima: Švedske (44,1 milijuna kuna više), Njemačke (35 milijuna kuna više) i Finske (22,6 milijuna kuna više). Od novih tržišta društvo KONČAR – Mjerni transformatori isporučilo je transformatore u Mijanmar u vrijednosti 7,5 milijuna kuna (ugovoreno u 2016. godini za isporuku tijekom 2017. godine u iznosu od 8,8 milijuna kuna).

Stanje ugovorenih poslova na dan 30. lipnja 2017. godine iznosi 3.166,2 milijuna kuna što je 4 posto manje u odnosu na stanje na početku godine pri čemu je stanje otvorenih obveza na domaćem tržištu 5 posto manje, a u izvozu 3 posto manje u odnosu na stanje na početku 2017. godine.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.436,7 milijuna kuna, što je 11,6 milijuna kuna manje u odnosu na stanje 31. prosinca 2016. godine i čini 65,8 posto ukupnih izvora. Dugoročna rezerviranja iznose 201,2 milijuna kuna i čine 5,4 posto ukupnih izvora. Dugoročne i kratkoročne obveze iznose 895,5 milijuna kuna, što je 4,3 milijuna kuna manje od stanja na kraju 2016. godine i čine 24,2 posto ukupnih izvora. U kratkoročnim obvezama, obveze prema dobavljačima iznose 330,3 milijuna kuna i čine 8,9 posto ukupnih izvora. Ukupni krediti (dugoročni i kratkoročni) iznose 195,2 milijuna kuna, veći su za 11,2 milijuna kuna u odnosu na stanje 31. prosinca 2016. godine i čine 5,2 posto ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 708,7 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,9 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja.