fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Za veće zapošljavanje mladih HBOR nudi jeftinije poduzetničke kredite, ukupno 200 milijuna kuna

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) izvijestila je u ponedjeljak da će malim i srednjim poduzetnicima koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti mlade osobe, omogućiti kreditiranje uz kamatne stope snižene za 50 baznih bodova, a za provedbu te mjere predviđeno je 200 milijuna kuna.

“Ovom mjerom želimo omogućiti mladima još povoljnije kreditiranje njihovih poduzetničkih projekata, a s druge strane također potaknuti i iskusne poduzetnike na zapošljavanje mladih kako bi se smanjio njihov odlazak iz zemlje. Predviđena sredstva za provedbu mjere su ograničena na 200 milijuna kuna pa pozivamo sve poduzetnike da nam se čim prije jave sa svojim projektima”, rekao je predsjednik Uprave HBOR-a Dušan Tomašević.

HBOR se, kako navode u priopćenju, uključio u Inicijativu za zapošljavanje mladih (Jobs for Youth Initiative) koju je pokrenuo EIB, a kroz koju se financiraju ulaganja malih i srednjih poduzetnika u obrazovanje i vještine, kao i zapošljavanje mladih ljudi. Osnovna značajka Inicijative je ušteda na kamatnoj stopi koju ostvaruju subjekti koji zapošljavaju ili osposobljavaju mlade osobe.

Ukupno sniženje kamatne stope iznosi 50 baznih bodova. Primjena te Inicijative omogućena je po 15 HBOR-ovih programa, neovisno o tome odobrava li se kredit izravno ili putem poslovne banke, a snižena kamatna stopa primjenjuje se na cijeli vijek otplate kredita.

Korisnici tako snižene kamatne stope mogu biti mali i srednji poduzetnici koji zadovoljavaju najmanje jedan od propisanih kriterija, primjerice da su tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit zaposlili te još uvijek zapošljavaju najmanje jednu mladu osobu (do 30 godina starosti) ili planiraju u sljedećih 6 mjeseci zaposliti najmanje jednu mladu osobu.

Jedan od prihvatljivih kriterija može biti i da u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nude strukovno osposobljavanje ili praksu, tj. programe osposobljavanja mladih ili da u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit imaju sklopljen ugovor o suradnji za zapošljavanje mladih sa školom ili obrazovnom institucijom koja pruža sveučilišni ili stručni studij (npr. za vrijeme ljetne prakse).

Pravo na umanjenu kamatnu stopu također mogu ostvariti i poduzetnici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit već koriste potpore kroz nacionalne mjere za poticanje zapošljavanja mladih osoba.

Iz HBOR-a podsjećaju da trenutne kamatne stope HBOR-a za financiranje investicija iznose 2, 3 ili 4 posto koje od sada mogu biti još dodatno smanjenje za 50 bazičnih bodova ako poduzetnik zapošljava mlade osobe.