Po preuzimanju ključeva, Razvojna agencija Vukovar kreće s unutarnjim uređenjem prostorija.

(Grad Vukovar)