fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Zastupnici usvojili mjere za usklađivanje poslovnog i obiteljskog života

Na konačnom glasovanju u četvrtak, na plenarnoj sjednici usvojena su nova pravila o očinskom dopustu i neprenosivom roditeljskom dopustu.

Zakonom, koii je neformalno dogovoren s ministrima država članica EU-a, postavljaju se minimalni zahtjevi za sve države članice s ciljem postizanja većeg broja zaposlenih žena i jačanja uloge oca ili drugog roditelja u obitelji. To bi bilo korisno za djecu i obiteljski život, a istovremeno bi se na odgovarajući način reagiralo na društvene promjene te promicala ravnopravnost spolova. Zakon je usvojen s 490 glasova za, 82 protiv i 48 suzdržanih.

Očinstvo, roditeljski dopust i dopust za njegovatelje

Pravo na najmanje deset radnih dana plaćenog očinskog dopusta za oca ili drugog roditelja (ako je to predviđeno nacionalnim pravom) može se koristiti u razdoblju oko datuma rođenja ili mrtvorođenja, a taj se dopust plaća u iznosu koji nije manji od plaće tijekom bolovanja.

Zastupnici u Europskom parlamentu također su dodali dva mjeseca neprenosivog i plaćenog roditeljskog dopusta. Taj bi dopust trebao biti individualno pravo kojim bi se stvorili odgovarajući uvjeti za uravnoteženiju raspodjelu obveza skrbi unutar obitelji.

Države članice utvrdit će odgovarajuću razinu plaće ili naknade za minimalno razdoblje neprenosivog roditeljskog dopusta, uzimajući u obzir činjenicu da korištenje roditeljskog dopusta često dovodi do gubitka prihoda obitelji i da bi član obitelji koji je više plaćen (koji je često muškarac) trebao moći iskoristiti to pravo.

Države članice moraju ponuditi pet dana godišnje dopusta radnicima koji njeguju člana obitelji ili osobu koja živi s njima u istom kućanstvu, a u teškom je zdravstvenom stanju ili ima teškoće zbog poodmakle dobi.
Države članice koje već jamče plaću ili naknadu u iznosu od najmanje 65 % neto plaće u trajanju od najmanje 6 mjeseci roditeljskog dopusta za svakog roditelja, mogu zadržati svoj sustav.

Fleksibilan rad

Zaposleni roditelji i njegovatelji mogli bi zatražiti prilagodbu svojih radnih uvjeta, uključujući, gdje je to moguće, putem rada na daljinu ili fleksibilnih rasporeda. Pri razmatranju zahtjeva za fleksibilne radne uvjete, poslodavci u obzir uzimaju ne samo vlastita sredstva i operativne kapacitete, već i posebne potrebe roditelja djece s invalidnošću i dugotrajnom bolešću te samohranih roditelja.

Izjava

Izvjestitelj David Casa (EPP, Malta) izjavio je: „Ovom se direktivom ulaže u postizanje veće rodne ravnopravnosti i bolje podjele odgovornosti. Ženama je bilo teže jer nisu bile ravnopravne što je dovelo do razlika u plaćama i mirovinama. Sada će ih se podupirati da se uključe na tržište rada i ostvare svoj puni potencijal, dok će očevi imati veću ulogu u odgoju djece. Ova direktiva također pogoduje članovima obitelji koji njeguju stariju generaciju. Dobra je za muškarce, žene, obitelji i gospodarstvo.”

Sljedeći koraci

Direktiva stupa na snagu dvadeset dana od dana objave u Službenom listu EU-a. Države članice morat će početi primjenjivati pravila u roku od tri godine.