fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Preko aplikacije HNB-a mogu se usporediti krediti svih banaka

Hrvatska narodna banka (HNB) uvela je aplikaciju i informativnu listu ponude kredita svih banaka u Hrvatskoj, putem koje potrošači mogu usporediti uvjete, a uskoro i naknade za različite usluge, koje nude pojedine banke

‘Informativna lista ponude kredita sadržava osnovne informacije o kreditima banaka i kreditnih kuća. Smisao informativne liste i aplikacije mHNB je da se potrošačima omogući usporedba ponude banaka i to prema 7 osnovnih kriterija’, izvijestio je guverner HNB-a Boris Vujčić, prenosi Lider.

Vujčić predstavio preporuke bankama i listu ponude kredita za građane
Tako se netko tko namjerava podignuti kredit, po prvi puta na jednom mjestu (putem aplikacije ili na web portalu HNB-a) može informirati o kreditima u ponudi te o njima dobiti sljedeće informacije:

1. Najveći iznos (u HRK i s valutnom klauzulom u EUR)

2. Najduži rok (u mjesecima)

3. Naznaka je li kredit s varijabilnom, fiksnom ili kombiniranom kamatnim stopama

4. Referentni parametar (varijabilne i kombinirane kamatne stope)

5. Visina efektivne kamatne stope

6. Fiksna marža (varijabilne kamatne stope)

7. Najveća visina naknade za prijevremenu konačnu otplatu kredita (svi krediti-posebno izdvojeno za kredite ugovorene prije i nakon 2010. godine)

Aplikaciji HNB-a možete preuzeti OVDJE.

Osim pretrage po navedenim uvjetima, vodstvo HNB-a naglasilo je kako banke koje nemaju fiksnu kamatnu stopu u ponudi kredita moraju klijentu ponuditi Informativnu listu HND-a, kako bi si potrošač, eventualno, odabrao kredit konkurencije koja ima u ponudi fiksnu kamatnu stopu. Vujčić je, osim učinjenog, najavio i kako će HNB uskoro objaviti i listu naknada banaka.

‘Razlike u naknadama koje banke uzimaju za usluge, u ovom trenutku, se kreću ne nekoliko postotaka, veće nekoliko puta više ili manje. Uskoro ćemo objaviti i informativnu listu naknada, troškovnike banaka’, dodao je Vujčić.