fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Za energetsku obnovu zgrada javnih odgojno obrazovnih ustanova 152 milijuna kuna

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, nakon izuzetno uspješnih Pilot Poziva za izradu projektne dokumentacije te radove energetske obnove odgojno-obrazovnih javnih ustanova, koje je raspisalo sredinom 2015. godine, a temeljem kojih je dosad ugovoreno više od 100 projekata u vrijednosti od gotovo 60 milijuna kuna, 22. studenoga 2016. objavit će svojevrstan nastavak spomenutih Pilota.

U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kn, dok je najviši iznos 10.000.000,00 kn.

Intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu u okviru ovog Poziva prvenstveno ovisi o području na kojem se projekt provodi. Naime, provedba mjera energetske učinkovitosti kao i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere, stručni i projektantski nadzor te koordinator zaštite na radu, na području primorske Hrvatske sufinanciraju se od 35-45%, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave, dok se na području kontinentalne Hrvatske te iste aktivnosti sufinanciraju od 50-60%.

Izrada glavnog projekta, energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove, promidžba i vidljivost projekta, upravljanje projektom i administracija te stručna podrška Partnera sufinanciraju se podjednako na području cijele RH te neovisno o indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave i to u iznosu od 85% prihvatljivih troškova.

Treba napomenuti da prema dogovoru sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, preostali dio potrebnih sredstava koja Korisnik mora osigurati će se moći sufinancirati iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

To će za rezultat imati da će ukupne stope sufinanciranja biti između cca 60% i 95%, ovisno o tome tko je Prijavitelj i koji mu je indeks razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.

Na Poziv će se moći javiti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Također, prihvatljivi Prijavitelji će biti i Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno dva uvjeta:

da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Pozivom će se podupirati mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije.

Podsjetimo, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, za Investicijski prioritet 4c – Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru na raspolaganju ima ukupno 311 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Od tog iznosa 211 milijuna eura namijenjeno je energetskoj obnovi zgrada javnog sektora, dok se preostalih 100 milijuna eura odnosi na energetsku obnovu stambenih zgrada.

Izvor: Poslovnportal.hr