fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Grad Opatija poklanja svojim stanovnicima 440 kompostera

Građani Opatije uskoro će moći kompostirati u svome vrtu jer je Grad za njih nabavio 440 kompostera koji će biti besplatno podijeljeni.

Krajem prosinca, Grad Opatija je nabavio 440 kompostera vrijednosti 165.000 kn koji će bez naknade biti dodijeljeni kućanstvima s područja Opatije. Od toga je 60 % sredstava za nabavu kompostera osigurao Grad Opatija u iznosu od 90.000 kn dok je 40% sredstava osigurano putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin je naveo kako je zbog iskazanog velikog interesa za kompostiranjem među stanovništvom Opatije odlučeno krenuti u nabavku kompostera. Naglasio je kako će komposteri biti dodijeljeni građanima putem javnog poziva koji će biti objavljen na mrežnim stranicama tvrtke Komunalac d.o.o. Prvih 440 građana koji će zadovoljiti kriterije poziva, postat će vlasnici kompostera.

Nabavljena količina odgovara prijavama zainteresiranih građana s područja Opatije za korištenje kompostera u anketi koju je u prije nabavke proveo Komunalac d.o.o. Kako je istaknuo gradonačelnik, ovo je jedan od najefikasnijih načina redukcije otpada, budući da se izdvajanjem bio otpada iz ukupnih količina komunalnog otpada smanjuje ukupna količina komunalnog otpada za 30-40%. Na području Liburnije još uvijek nije moguće odvojeno sakupljati i odvoziti bio otpad zbog nepostojanja kompostane. Stoga je razumljivo da Grad potiče građane na kućno kompostiranje. Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Filip Vlah izjavio je kako su nabavljeni komposteri zapremine 400 litara koji su primjereni za postavljanje u vrtovima i drugim zelenim površinama u okućnicama zgrada. Zauzimaju manje od 1 m3, a njihov izgled i ukupne dimenzije omogućavaju da se mogu smjestiti bilo gdje u okućnicama zgrada na području Grada Opatije. Korisnici kompostiranjem dobivaju kvalitetni humus kojeg će kasnije koristiti za dohranjivanje svojih vrtova i cvjetnjaka.

Komposteri dolaze rasklopljeni u kartonskom pakiranju, vrlo ih je jednostavno složiti i dugovječni su. Njihove ukupne dimenzije su 80 x 80 x 91 cm, izrađeni su od recikliranog polipropilena, otporni su na kemikalije i deterdžente te djelovanje sunca jer imaju UV stabilizator. Imaju široke pukotine na bočnim zidovima radi homogene ventilacije i ubrzavanja procesa kompostiranja bez stvaranja neugodnih mirisa. Kako bi se građane educiralo o načinju korištenja kompostera i o samom kompostiranju, u planu je održavanje radionice u organizaciji Grada Opatije i udruge “Žmergo”.

Izvor: Green.hr