fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar

Dana 02.travnja 2016. godine objavljuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar – BIC. Javni poziv te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama: www.vura.hr, www.bic-vukovar.hr i www.vukovar.hr.

Svim poduzetnicima, odnosno korisnicima (stanarima) koji sklope Ugovor o subvencioniranom korištenju poslovnog prostora, osim subvencioniranog korištenja poslovnog prostora, omogućeno je i korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Poduzetničkog inkubatora. U osnovnu cijenu subvencioniranog korištenja poslovnog prostora uključeno je i korištenje zajedničkih prostorija, usluge poslovnog savjetovanja, edukacije i marketinško predstavljanje na internet stranici Inkubatora, te ostale usluge sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar.

U okviru Poduzetničkog inkubatora potencijalnim stanarima nudi se pred – inkubacijski prostor, inkubacijski prostor, virtualni inkubator te usluga coworkinga. Za vrijeme pred – inkubacije stanari ne plaćaju najam prostora dok su u inkubacijskom razdoblju cijene najma sljedeće:

1. godina – prvih 6 mjeseci: 0,00 kn/m2 – 100 % subvencije
1. godina – drugih 6 mjeseci: 3,00 kn/m2 – 75 % subvencije
2. godina: 6,00 kn/m2 – 50 % subvencije
3. godina: 9,00 kn/m2 – 25 % subvencije
4. godina (puna tržišna cijena): 12,00 kn/m2

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje dopuštene djelatnosti pod uvjetom da zadovoljavaju propisane kriterije:
– kandidat za pred-inkubaciju treba biti isključivo fizička osoba koja nema registriran poslovni subjekt i ima inovativnu poslovnu ideju
– kandidat za inkubaciju treba biti poslovni subjekt koji ima status poduzetnika početnika i/ili inovatora, sjedište na području grada Vukovara/osnovanu poslovnu jedinicu sa sjedištem na području grada Vukovara, da obavlja jednu ili više sljedećih djelatnosti:
– djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja,
– usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i slično,
– proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje,
– ostale uslužne djelatnosti,
– pakiranje proizvoda.

Prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se do 22.04.2016.godine, na adresu: Poduzetnički inkubator Vukovar, Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda.

Više na: http://www.vura.hr