fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Kreće izrada prometnog masterplana Sjeverne Dalmacije

Temeljni strateški dokumentu dugoročnog razvoja prometa na području Zadra i Zadarske županije.

U Kneževoj palači održana je uvodna konferenciju projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu dugoročnog razvoja prometa na području Zadra i Zadarske županije, koji će definirati buduće intervencije u prometu i prometnu infrastrukturu na navedenom području. Masterplan funkcionalne regije Sjeverna Dalmacije omogućit će planiranje učinkovitog i održivog prometnog sustava u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima. Uvodnoj konferenciji nazočili su pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture, Josip Bilaver, Župan Zadarske županije, Božidar Longin i gradonačelnik Grada Zadra, Branko DUkić, koji je ovom prigodom istaknuo:

– Ovaj temeljni strateški prometni dokument ima za zadaću prepoznati sve uvjete, probleme i potencijale cjelovitog prometnog sustava našeg područja te ponuditi okvire rješenja i pravaca razvoja za sve buduće ključne prometne projekte. Konkretno, na regionalnoj razini obuhvatit će cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet, a na području gradova još javni gradski i prigradski promet,rekao je gradonačelnik, Dukić dodavši da će ovaj masterplan prometa biti podloga za sve buduće investicije u prometnu infrastrukturu iz europskih i nacionalnih fondova.

Gradonačelnik Dukić naglasio je kako ćemo, vjerojatno, po prvi put, imati potpunu analizu i jasnu sliku cjelovitog prometnog sustava s egzaktnim podacima o prometnim tokovima, opterećenjima i navikama kao temelj optimalnog prometnog modela ne samo za grad Zadar već za čitav njegov kraj.

– Utvrdit će se svakodnevne prometne potrebe lokalnog stanovništva, definirati potrebe ulaganja u novu prometnu infrastrukturu i nove prometne usluge za građane, donijeti mjere za poboljšanje sigurnosti i mjere za razvoj javnog prijevoza, zaključio je gradonačelnik Dukić.

Provedba projekta sufinancira se sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u iznosu 4.010.000,00 kn, od čega 3.408.500,00 kn predstavlja sredstva Kohezijskog fonda, a 601.500,00 kn nacionalni doprinos. Nositelj projekta je Grad Zadar i provodi ga u suradnji s Zadarskom županijom, koja sudjeluje u projektu kao partner. (Grad Zadar)