fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Metis u četiri županije prikupi i obradi više od 100.000 tona raznog otpada

Kada je davne 1948. osnovana, teško je itko mogao pretpostaviti da će tijekom idućih sedamdeset godina dioničko društvo Metis iz Rijeke izrasti u jedno od najvećih domaćih poduzeća za gospodarenje otpadom i oporabu sekundarnih sirovina, s razgranatim poslovanjem u četiri županije i postrojenjima sagrađenim po najvišim europskim standardima.

Metis danas posluje na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije, gdje, na temelju dozvola izdanih od državnih tijela, prikupi više od 100.000 tona otpada, od kojeg se, umjesto da završi na odlagalištima, izrađuju novi proizvodi. Samim time daje se konstantan doprinos u smanjenju zagađenja i opterećenja prirode i okoliša, a godišnje sakupe i oko 5000 tona opasnog otpada, koji se po najstrožim pravilima struke prevozi i obrađuje u specijaliziranim energanama i spalionicama diljem EU. Na žalost, napomenut će u Metisu, jer bi energetskom oporabom tog otpada milijuni eura ostali u Hrvatskoj.

Koncesija

– S ciljem poboljšanja i napretka našeg poslovanja te usklađivanja sa svjetskim standardima, proveli smo i prihvatili certifikate ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, kojima smo se obvezali obavljati sakupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka te postupanje s opasnim otpadom. Proveli smo i međunarodnu normu koja utvrđuje pravila za sigurnost i zaštitu na radu OHSAS 18001:2008 te ISCC EU, standard koji propisuje sustav upravljanja otpadnim jestivim uljima – kaže direktor Metisa Jerry Pajić.

Velik dio svojeg posla Metis obavlja uz ovlaštenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tvrtka je ovlaštena za prikupljanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme za područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, a na području četiriju županija u kojima je aktivna prikuplja otpadnu primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu. Na području cijele Hrvatske prikuplja otpadne gume, vozila, baterije i akumulatore te maziva ulja. Metis ga obradi prema zahtjevima tvornica oporabitelja, a riječ je o količinama većim od 25.000 tona godišnje i isporuči tvornicama koje ga pretvaraju ponovno u gotov proizvod.

Direktive EU

Bitna je činjenica da je Hrvatska, prema sadašnjem stanju, na europskom dnu po količinama nerazvrstanog otpada na odlagalištima.

Do 2020. prema direktivama EU na odlagalištima ne bi smio završiti ni kilogram nerazvrstanog otpada, a polovica sveg otpada trebala bi se reciklirati. U protivnom će gradovi plaćati penale, a slijedom toga i građani će snositi financijske posljedice.

U svjetlu toga direktor Metisa Jerry Pajić ukazuje na probleme.

– U Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, već su sagrađeni prvi Centri za gospodarenje otpadom – Marišćina i Kaštijun – čiji su kapaciteti ograničeni samim okolišnim dozvolama po količini zaprimljenog otpada. Tu i na tim trenutno najaktualnijim problemima zbrinjavanja glomaznog otpada građana Metis s C.I.O.S.-om MBO, jedinim privatnim postrojenjem za mehaničko-biološku obradu otpada koje djeluje u sustavu C.I.O.S. Grupe, radi na projektu zajedničkog sustavnog rješavanja problema korištenjem kapaciteta MBO-ovih postrojenja, ali i respektabilnih kapaciteta cijele Grupe, koja godišnje prikupi i obradi gotovo 600.000 tona otpada u Hrvatskoj – kaže Jerry Pajić.

Izvor: novac.hr