fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

PROGRAM VJERNOSTI „’coz # WE CARE“

Organizator programa vjernosti je Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10380 Sveti Ivan Zelina, OIB 62874063131.

Program vjernosti provodi se u svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) na području Republike Hrvatske od 15.listopada 2016. do 31.prosinca 2016. ili do isteka zaliha nagrada.

Program vjernosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U program vjernosti uključeni su svi Violeta higijenski ulošci u pakiranju 10/1, 14/1 i 20/1.

U programu vjernosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

Za sudjelovanje u programu vjernosti potrebno je u bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupiti bilo koje pakiranje 10/1, 14/1 ili 20/1 Violeta uložaka koji na sebi imaju naljepnicu programa vjernosti: „ ‘coz #WE CARE“.

Istu naljepnicu je potrebno izrezati sa pakiranja te skupa sa računom i podatcima za slanje nagrade (ime i prezime, adresa stanovanja i e mail adresa) ,poslati poštom na adresu:

Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10380 Sveti Ivan Zelina, sa naznakom: „Za program vjernosti“.

Prihvaćaju se samo prijave poslane između 15.listopada 2016. i 31.prosinca 2016.godine.

Organizator programa vjernosti će prema slučajnom odabiru dodijeliti nagradu.

Ako potrošač pošalje nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, bez naljepnice, ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.

Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina pakiranja Violeta uložaka, potrošač nema pravo na nagradu.

Potrošač može osvojiti jednu od sljedećih nagrada:

– 1 x poklon bon u ZARA prodavaonicama pojedinačne vrijednosti 2.000,00 kuna (PDV uključen)

– 100 x poklon bon u ZARA prodavaonicama pojedinačne vrijednosti 500,00 kuna (PDV uključen)

– 1000 x Elfs majica Violeta We Care pojedinačne vrijednosti 150,00 kuna (PDV uključen)

– 500 x Violeta kozmetička torbica pojedinačne vrijednosti 30,00 kuna (PDV uključen)

– 50 x Pink selfie štap pojedinačne vrijednosti 100,00 kuna (PDV uključen)

– Violeta poklon paket pojedinačne vrijednosti 30,00 kuna (PDV uključen), do isteka zaliha

Organizator programa vjernosti svakom će potrošaču u roku od 30 dana od zaprimanja prijave na navedenu adresu putem kurirske dostave ili pošte poslati odabranu nagradu. U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako potrošač u narednih 30 dana ne preuzme odabranu nagradu ili dodijeljen nagradu, gubi pravo na istu.

U slučaju isteka svih zaliha program vjernosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com. Prijave primljene nakon završetka programa vjernosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Potrošač nema pravo tražiti zamjenu odabrane ili dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa vjernosti prema potrošaču.

Sudjelovanjem u programu vjernosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku Violeta. Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu o primanja ovakvih obavijesti.

Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu vjernosti „ ‘coz #WE CARE “ prihvaća Pravila programa vjernosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci www.violeta.com.

Organizator ne ogovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa vjernosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program vjernosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice www.violeta.com.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika programa vjernosti nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.