fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

U Puli se planira gradnja hotela i 28 vila

Od 21. studenog do 21. prosinca traje javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Velika Punta. Riječ je o području koje se nalazi oko 450 metara zračne linije od plaže u Karigadoru.

Kako piše Glas Istre, tim je dokumentom planirano naselje s najviše 250 ležaja, od čega, 74 u hotelu, 168 u 28 vila te osam u centralnoj građevini iz koje će se voditi to naselje. Velika Punta je planirana kao funkcionalna cjelina sa jedinstvenim upravljanjem.

Površina obuhvata plana iznosi 4,48 hektara. Uz smještajne građevine moguć je i smještaj pratećih sadržaja: ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi, pratećih djelatnosti u vidu pružanja zdravstvenih usluga, prodavaonica tradicionalnih proizvoda i zdrave hrane, prodavaonice suvenira, sportsko-rekreativni sadržaji i sadržaji za zabavu (sportski tereni, bazeni, sunčališta, i sl.).