fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Končar u prvoj polovici ove godine ugovorio 1,5 milijardi kuna novih poslova

Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 653,2 milijuna kuna.

Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.246,2 milijuna kuna.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.305,2 milijuna kuna od čega prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 95,4 posto ukupnih poslovnih prihoda.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.253,6 milijuna kuna.

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 51,6 milijuna kuna, što je 1,6 milijuna kuna ili 3,1 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Dobit iz poslovnih aktivnosti od 51,6 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika od 23,9 milijuna kuna, te negativna razlika financijskih prihoda i rashoda od 3,4 milijuna kuna daju konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 72,1 milijuna kuna. Akontacija poreza na dobit iznosi 14,4 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja iznosi 57,7 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 14 milijuna kuna, a vlasnicima dionica Matice Grupe 43,7 milijuna kuna.

Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 653,2 milijuna kuna, a na inozemnom tržištu u iznosu od 593 milijuna kuna. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 48 posto.

Na tržište zemalja Europske unije ostvareno je 56 posto ukupnog izvoza ili 331,9 milijuna kuna, u zemlje okruženja (BiH, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija) ostvaren je izvoz u iznosu od 52 milijuna kuna ili 9 posto ukupnog izvoza, a u Aziju 47,3 milijuna kuna ili 8 posto ukupnog izvoza. U prvom polugodištu ove godine društva Grupe KONČAR izvezla su roba i usluga u 77 zemalja svijeta.

Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku i to u vrijednosti od 68,4 milijuna kuna ili 11,5 posto ukupno ostvarenog izvoza, u Njemačku 56,1 milijun kuna, u Sloveniju 41,7 milijuna kuna, Italiju 39,6 milijuna kuna, Austriju 29,8 milijuna kuna, Nizozemsku 26 milijuna kuna.

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su nove poslove u iznosu od 1.462,2 milijuna kuna: 699,5 milijuna kuna (48 posto ukupno ugovorenih poslova) za domaće tržište, a 762,7 milijuna kuna (52 posto ukupno ugovorenih poslova) odnosi se na ugovore u izvozu.

Na domaćem tržištu najveći dio se odnosi na društva HEP Proizvodnja, HEP Operator distribucijskog sustava te Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i to u iznosu od 253,4 milijuna kuna ili 36 posto ukupno novougovorenih poslova na domaćem tržištu.

Na inozemnom tržištu, u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine najveći dio ugovorenih poslova (13,5 posto) je za tržište Njemačke i to u iznosu od 102,8 milijuna kuna. Za tržište Švedske ugovoreno je poslova u vrijednosti 94 milijuna kuna, za Salvador 94 milijuna kuna (ugovor za hidroelektranu Chaparral), Finsku 48 milijuna kuna, a Austriju 42,4 milijuna kuna. Od ostalih zemalja značajniji ugovori su za tržište Italije (36,1 milijun kuna), Nizozemske (27,2 milijuna kuna), BIH (24,2 milijuna kuna) i Alžira (20,5 milijuna kuna).

Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju lipnja 2016. godine iznosi 3.675,6 milijuna kuna, što je 6 posto više od stanja ugovorenih poslova na početku godine.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.359,7 milijuna kuna, što je 38,2 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2015. godine i čini 64,2 posto ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 622,2 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,8 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja.

Izvor: www.poslovni.hr | Foto: Žarko Bašić / Pixsell