fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Hrvatski gradić postao najpoželjniji mali grad za ulaganje u Europi

Rezultati apliciranih projekata za privatni sektor za sada su sa 100-postotnim učinkom čime je u ivanečku privredu direktno uloženo 120.000 kn bespovratnih sredstava.

Loša gospodarska i poduzetnička klima u zemlji pa tako i u gradu Ivancu, stavila je pred Grad Ivanec jedan cilj, a to je stvoriti okvir za modernu politiku, koja podupire poduzetništvo, usmjerava i pomaže industriju kako bi bila spremna za suočavanje s novim izazovima, posebno s rastućom konkurencijom. Takvim se ciljevima stvaraju politike koje nude najbolje okruženje za održavanje i razvoj snažne, konkurentne i raznolike gospodarske baze, ističu u Gradu Ivancu. Ideja i inovativno rješenje koje je Grad Ivanec ponudio svojim poduzetnicima, a koja je po prvi put na taj način osmišljena i provedena, je ideja za projekt osnivanja Projektnog ureda Grada Ivanca.

Ideja o formiranju Projektnog ureda javila se na sastanku Poslovnog kluba Ivanec od strane samih poduzetnika koji su iznijeli potrebu za vrstom usluge koja će nuditi usluge poslovnog savjetovanja, informiranja, pripreme i pisanja projekata i njihove kandidature prema EU fondovima i nacionalnim programima financiranja, a potaknuti sve većim mogućnostima sufinanciranja njihovih razvojnih ideja i planova iz fondova Europske unije i nacionalnih programa, otkrivaju iz Grada Ivanca. Kao odgovor na uočen problem osnovan je Projektni ured Grada Ivanca, a sve kako ivanečki poduzetnici zbog nedostatka znanja i informacija više ne bi propuštali prilike za privlačenje raznih bespovratnih ili povoljnih kreditnih sredstava koja će unaprijediti njihovo poslovanje. Projekt direktno utječe na ivanečke poduzetnike, obrtnike i OPG-ove, budući da svoje planove za razvoj, nova ulaganja i proširenje mogu prijavljivati na odgovarajuće otvorene natječaje, a spektar usluga uključeno je redovito informiranje i besplatno savjetovanje klijenata te priprema i pisanje projekata i njihove kandidature prema EU fondovima i nacionalnim izvorima financiranja. Neizravnu korist od navedenog projekta ima cijela lokalna zajednica i njezino gospodarstvo, naročito privatno poduzetništvo.

Naime, novim se ulaganjima stvaraju nova radna mjesta, zadržavaju se postojeća što doprinosi poboljšanju poduzetničke klime, a time i boljoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji u zajednici. Unutar mogućnosti koje Gradu Ivancu stoje na raspolaganju učinjen je maksimum u kreiranju i davanju povlastica koje se stavljaju na raspolaganje poduzetnicima koji već posluju, ali i novim investitorima. Projekt je izazvao veliki interes među poslovnim sektorom, a beneficije Projektnog ureda Grada Ivanca ponuđene su i novim ulagačima, udrugama civilnog društva i ustanovama s područja Grada Ivanca. Također, izrađeni su i projekti koje je aplicirao sam Grad Ivanec na neke od natječaja i javnih poziva. Sve to zajedno doprinijelo je brendiranju Grada Ivanca kao atraktivne sredine za potencijalne investitore, što će doprinijeti povećanom zapošljavanju i unaprjeđenju životnog standarda građana. Tako se Ivanec 2014. po prvi put našao na listi gradova koje je Financial Times među stotinama europskih gradova, smjestivši ga na deseto mjesto, preporučio kao poželjnu ulagačku destinaciju, u konkurenciji gradova do 100.000 stanovnika.

Nastavak aktivnosti i ove su godine prepoznali ekonomski analitičari Financial Timesa, proglašivši Ivanec najpoželjnijom ulagačkom destinaciji na razini europskih gradova do 100.000 stanovnika. Dosadašnji rezultati Projektnog ureda uključuju prezentaciju 84 natječaja i poziva za nacionalne i europske fondove, obrađenih 81 posto poslovnih subjekata, 120 održanih sastanaka, poslanih 79 dopisa i 74 pisma namjere, potpisano 62 ugovora o besplatnim savjetodavnim uslugama kao i pripremi projektne dokumentacije, 28 izrađenih projekata za Grad, poduzetnike, ustanove i udruge te održane četiri informativne radionice za poduzetnike vezane uz otvorene natječaje. Rezultati apliciranih projekata za privatni sektor za sada su sa stopostotnim učinkom čime je u ivanečku privredu direktno uloženo 120.000 kuna bespovratnih sredstava. Ured, uz element potpore za već postojeće poduzetnike, predstavlja razvoj infrastrukturne potpore poduzetništvu kojom se želi promovirati potpora Grada da iz vlastitih resursa i izvora financiranja potakne i olakša prve poduzetničke korake za projekte s visokim tržišnim potencijalom, u segmentu pružanja usluga pripreme i izrade prijavne dokumentacije za financiranje projekata iz EU fondova.

Velika zainteresiranost poduzetnika za takvom vrstom usluge istaknuta je i kroz pripremljenu anketu za poslovnu zajednicu, u kojoj se 94% anketiranih izjasnilo da bi ih besplatna konzultantska usluga potaknula na prijavu na natječaj ili javni poziv. Za nastavak rada Projektnog ureda Grada Ivanca u 2017. godini planirana su proširena četiri paketa usluga.  Prvi paket usluga nudit će promociju, drugi će nuditi kontinuirano praćenje natječaja za klijenta, treći izradu aplikacijskih obrazaca za prijavu projekta, a četvrti će paket nuditi savjetovanje i edukaciju poduzetnika. Nadogradnjom i ažuriranjem gradske web stranice, tiskanjem letaka, otvaranjem stručne linije pomoći i službene stranice Projektnog ureda na društvenim mrežama te praćenjem rada ureda od strane lokalnih medija, marketinški se nastoji približiti i informirati sve zainteresirane.  Za projekt ‘Projektni ureda grada Ivanca za EU fondove’ Ivanec je dobio nagradu Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista Pametni gradovi u kategoriji Pametnije uprave.

Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić:

S Projektnim uredom nastavljamo i u 2017.

Nakon dvije nagrade britanskog Financial Timesa (2014. i 2016.) koji je Ivanec uvrstio u top 10 malih gradova u Europi s najboljim strategijama za poticanje direktnih stranih ulaganja te stjecanja međunarodnog statusa certificiranog grada s povoljnom poslovnom klimom (Business Friendly Certifikation in South East Europe), ova nagrada novi nam je pokazatelj da gradska uprava Ivanca sa svojim leadershipom i dalje provodi uspješne projekte koji su iznad uobičajenih standarda i praksi lokalne samouprave. Rad Projektnog ureda za EU fondove, u kojemu sada sedam visokoobrazovanih mladih ljudi – certificiranih voditelja EU projekata – poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima besplatno pruža usluge savjetovanja, pripreme, izrade i apliciranja projekata na EU fondove, nastavljamo i u 2017. Osnova za produljenje ovoga projekta jest izniman interes poslovne zajednice, što potvrđuju i podaci da je Projektni ured dosad zaključio 70-ak ugovora o poslovnoj suradnji, aplicirao na natječaje 30-ak projekata za poslovni sektor, OPG-ove, udruge i obrtnike, održao preko 120 poslovnih sastanaka itd. Iduće godine dio sredstava za rad Ureda osigurat će se na tržištu, odnosno, naplatom od korisnika usluga putem vauchera za četiri, već definirana paketa usluga. Budući da je rad Ureda subvencionirana od strane Grada Ivanca, vaucheri za pojedine usluge poduzetnicima će se ponuditi po povoljnijim cijenama nego što se takve usluge specijaliziranih agencija inače nude na tržištu. Ovim projektom Grad je postigao dva cilja: direktno je utjecao na ublažavanje problema nezaposlenosti mladih do 29 godina, kao jedne od najugroženijih ciljnih skupina te, istovremeno, izašao u susret poslovnoj zajednici na način da je poduzetnicima dao mogućnost da se korištenjem usluga Projektnog ureda intenzivno uključe u procese apliciranja svojih projekata na nacionalne i EU fondove i da tako povećaju svoje poslovne kapacitete i konkurentnost. Ovim projektom direktno pomažemo privredi, potičemo reindustrijalizaciju i stvaranje novih radnih mjesta.

Izvor: Poslovni.hr