fbpx
Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Predstavljena aplikacija koja olakšava prijave na EU natječaje – „IZI DO POTPORA“

Grad Osijek otkupio je licencu za korištenje aplikacijskog rješenja „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević na godinu dana i stavio ju na raspolaganje i korištenje svim poslovnim subjektima Grada Osijeka (prema evidenciji sa sjedištem u Osijeku registrirano je 13.796 aktivnih pravnih subjekata -trgovačkih društava, obrta, udruga i OPG-ova).

Aplikaciju je predstavila sama autorica objasnivši kako se inovativnost ove aplikacije ogleda u dvije ključne komponente. Naime, aplikacija sadrži bazu od preko 570 natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava, subvencija, potpora, sufinanciranja i sličnih programa iz EU, ali i nacionalnih fondova, i to za sve vrste poslovnih subjekata (d.o.o., j.d.o.o., obrti, d.d., udruge, zadruge, JL(P)S-ove, samostalne djelatnosti). To nema niti jedna aplikacija u Republici Hrvatskoj (čak ni Strukturni fondovi kao službena stranica RH).

Također, “IZI DO POTPORA” by Tanja Kovačević prvi je i jedini online konzultant u RH koji svojim korisnicima omogućuje online izračun prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti, troškova te u konačnici samog projekta. Isto, ovu mogućnost ne pruža niti jedna druga aplikacija u RH.

Tako ova aplikacija uključuje sljedeće elemente: informiranje i pregledavanje svih EU i nacionalnih natječaja te natječaja privatnih donatora za dodjelu bespovratnih sredstava u Republici Hrvatskoj usmjerenih ka poduzetnicima (d.o.o., j.d.o.o., obrti, d.d.), udrugama, zadrugama, JL(P)S-ovima, samostalnim djelatnostima i fizičkim osobama, informiranje i pregledavanje drugih oblika sufinanciranja, potpora, subvencija i ostalih programa financijske pomoći poduzetnicima (npr. HAMAG, HBOR i dr.) kao i drugim pravnim subjektima (udruge i sl.), informiranje i pregledavanje natječaja u najavi, online izračun prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti, troškova, partnera i samog projekta, online izračun bodova, itd.

Izvor: Osijek.hr